Vi har dyktige medarbeidere som jobber med grafisk design. Å arbeide med det visuelle uttrykket, enten det gjelder trykt eller elektronisk kommunikasjon, krever nøyaktighet og forståelse av oppgaven. Noen ganger handler det om å holde seg til en etablert grafisk profil, andre ganger om å utvikle et uttrykk og budskap fra bunnen av.

Design av bøker, tidsskrifter, magasiner, årsrapporter, kataloger, skilt, pakninger, brosjyrer og reklamemateriell er eksempler på hva vi jobber med. 
Vi trives med å arbeide i nært samarbeid med kunden, og har fokus på høy kvalitet og effektive prosesser.

Trykkeriet er Svanemerket. Denne miljømerkingen vurderer produksjon av papir, kjemikaliebruk, utslipp fra trykkeriet, sortering og håndtering av avfall. Kravene omfatter råvarene og selve trykkeprosessen.

Navn:
Thure Trykk
Adresse:
Trommedalsvegen 227
Postnr/sted
3735 Skien
Tlf
35 90 55 90