En moderne bedrift med medlemmene i fokus

Vi skaffer medlemmene gode boliger
med en attraktiv beliggenhet i trygge og gode bomiljø.

Største boligforvalter
Som forretningsfører tilbyr vi boligselskapene tjenester for å kunne ta godt vare på boligene som blir bygget og boområdene disse er bygget i. Med ca 6000 boliger, fordelt på ca 200 ulike boligselskap er vi i dag største boligforvalter i vårt område.

Andre tjenester
Vi tilbyr mange andre tjenester som er viktige for at medlemmene skal få en enklere og tryggere hverdag, både gjennom boligbyggelaget og gjennom andre selskap vi er medeiere i, som BBL Boservice, Omsorgstjenesten og Eiendomsmegler1.

Det er lønnsomt å være medlem
I tillegg til forkjøpsrett til gode boliger nyter våre medlemmer godt av store økonomiske fordeler som er avtalt både med lokale og nasjonale samarbeidspartnere. Medlemsfordelene er nærmere omtalt på våre nettsider.

Stor aktør innen eiendomsmegling
Skien Boligbyggelag er en betydelig aktør innenfor eiendomsmegling gjennom sitt eierskap i Eiendomsmegler1 som er Telemarks største eiendomsmeglerforetak og omsetter ca. 900 boliger i året. Meglertjenester tilbys medlemmene til konkurransedyktige priser.

Organisasjon
Skien Boligbyggelag er en organisasjon bygget opp for og av medlemmene. Derfor er det også medlemmer som står for styre og stell i organisasjonen.

Generalforsamlingen, som er det øverste organet, velger styre og trekker opp retningslinjene for lagets arbeid. Sammen med direktøren, er styret ansvarlig for den daglige driften i Skien Boligbyggelag.

Mer enn 14.000 personer er tilknyttet SBBL via sitt medlemskap og antallet medlemmer har økt sterkt de siste årene.

Høy kompetanse
Siden vår start i 1946, har vi bygget opp en solid bedrift med høy kompetanse. Dette gjør at kundene får en profesjonell og sikker behandling hos oss. Vi gjennomfører jevnlige kundeundersøkelser for å kunne utvikle oss videre i takt med markedets behov.

Navn:
Skien Boligbyggelag
Adresse:
Cappelens gate 11
Postnr/sted
3717 Skien
Tlf
35 50 45 00