Kontorbygg er et heleid kommunalt aksjeselskap i Skien.

Eiendommene har en sentral beliggenhet i Skien. De kjennetegnes for det meste med høy bygningsmessig standard og effektiv arealutnyttelse.

I tillegg til ferdigutviklet eiendom har selskapet både egne arealer og opsjon på arealer som kan gi rom for nye prosjekter.

KONTORBYGG har lange leiekontrakter med mange solide leietakere og utleiegraden er meget høy.

Navn:
Kontorbygg AS
Adresse:
Kverndalsgata 10
Postnr/sted
3701 Skien
Tlf
35 58 73 00