Best på ballsport i Telemark!

Vi er en del av Norges beste klubbkjede Sport Direkt.

Vårt fokus:

• VÅR BUTIKK FORSTÅR KLUBB

• TRYKKETJENESTER

• RIKTIG SORTIMENT

• GODE RÅDGIVERE

• DU OG DIN KLUBB ALLTID VIKTIGST!

Navn:
Falkum Sport
Adresse:
Fridtjoft Nansens gate 21
Postnr/sted
3722 Skien
Tlf
406 97 100