Borgestad ASA er et investeringsselskap hvor eiendom og industri utgjør de to største og viktigste virksomhetsområdene.
Kjøpesentret Agora Bytom og ildfast produksjonen/installasjon innen Höganäs Borgestad har størst betydning for konsernet som helhet.

Adresse:
Gunnar Knudsensveg 144