Oppdatert informasjon knyttet til årsmøtet

Årsmøtet – oppdaterte saksdokumenter

Årsmøtet avholdes 21. mars 2024 klokka 1930 på klubbhuset til Gjerpen IF. Her er oppdatert informasjon knyttet til sak 8, regnskap for 2023 og sak 10, budsjett for 2024.