Innkalling til årsmøte i Gjerpen HK Skien

Innkalling til årsmøte i Gjerpen HK Skien 2024

Til medlemmer i Gjerpen HK Skien
Årsmøtet avholdes den 21.mars 2024 kl. 19.30 på klubbhuset til Gjerpen IF. Adresse Grinivegen 11, 3721 Skien.

Saksliste

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap for 2023 i revidert stand

Behandle øvrige forslag og saker
Sak 9: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 10: Vedta idrettslagets budsjett for 2024
Sak 11: Foreta følgende valg: (Forslag til nye styremedlemmer vil bli fremlagt på årsmøtet)

 • nestleder
 • styremedlemmer

11.2 Kontrollutvalg

11.1 Styret:

 • medlemmer

(Forslag til medlemmer av kontrollkomiteen vil bli fremlagt på årsmøtet)

11.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

11.4 Valgkomité

 • leder
 • medlem (Forslag til medlemmer av valgkomiteen vil bli fremlagt på årsmøtet)

Sak 12: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. Forslag fra styret: Revisjonsselskapet AS ved Sondre Dukefoss velges som revisor for Gjerpen HK Skien.

Følgende dokumenter vil bli tilgjengeliggjort før årsmøtet:

 • Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet vedlegges
 • Regnskap i revidert stand
 • Styrebehandlet regnskap vedlegges
 • Budsjettet for 2024 for Gjerpen HK Skien
 • Kontrollkomiteens innstilling vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.
 • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt vil bli behandlet på årsmøtet.

Kontakt daglig leder Christen Knudsen på 911 90 534 eller leder@gjerpenhandball.no ved spørsmål angående årsmøtet 2024.

Innkallingen kan bli justert frem mot årsmøtet og at innkallingen vil bli oppdatert med saksdokumenter etter hvert som de blir klare.

Med vennlig hilsen Styret i Gjerpen HK Skien