Borgestad ASA – Stiftet 1904/Børsnotert 1917

Gjerpen HK Skien har inngått en ny samarbeidsavtale med Borgestad ASA for 2024.

Borgestad ASA er et investeringsselskap hvor eiendom og industri utgjør de to virksomhetsområdene. kjøpesenteret Agora Bytom og ildfast produksjon/installasjon innen Höganäs Borgestad har størst betydning for konsernet som helhet. Selskapet har en børsverdi på i overkant av MNOK 450 og har hovedkontor på Borgestad i Skien kommune.

Agora Bytom

Kjøpesenteret, som ble åpnet i 2010, har et bruttoareal på 52.000 kvadratmeter og et utleieareal på i overkant av 30.000 kvadratmeter, samt et parkeringshus med 820 plasser. Dette senteret er noe større enn kjøpesenteret Herkules i Skien. Kjøpesenteret ligger sentralt i Schlesien regionen i byen Bytom sør i Polen, og har en sterk markedsposisjon i sitt primære nedslagsfelt. Agora har leietagere som blant annet omfatter store internasjonale kjeder og viktige polske merkevarer, samt åtte kinosaler, treningssenter og et rikt utvalg av kaféer.

Höganäs Borgestad

Höganäs Borgestad utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og kynseptløsninger som bidrar til å øke kundenes produktivitet og konkurransefortrinn. Höganäs Borgestad er den ledende leverandør innen det ildfaste markedet i Norden, og konsernet har en global tilstedeværelse på en rekke utvalgte applikasjonsområder. Konsernets produksjonsanlegg er lokalisert u Bjuv, Sverige. Konsernet består i dag av flere selskaper innen ildfast- og isolasjonsvirksomheter og omsatte i 2023 for over en milliard.