Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Gjerpen HK Skien

page1image39897728 page1image39897344page1image39908096

Møtested: Borgestad ASA

Møtedato/-tid: 16/08 – 2023, Klokken 19.30 

page1image39908864 

AGENDApage1image39908672

Sak 01 Godkjenning av de stemmeberettigede medlemmene

Sak 02 Valg av møteleder

Sak 03 Valg av deltaker til å signere protokollen fra møtet sammen med møteleder

Sak 04 Valg av nestleder til styret – Inger Elisabeth Mortensen

Sak 05 Stadfestelse av styret

Skien, 31.07.2023

Mats Rydningen

Styreleder

page1image42076400 Begeistring – Engasjement – Fair Play page1image42076400