Julehilsen fra styreleder

Hei alle sammen, 


En oppsummering av 2021 – GOD JUL og et GODT NYTT ÅR.

Året 2021 går mot slutten. Alle har vel fått seg «en på tryne de siste to månedene» med stigende smittetall og gjeninnføring av mange begrensninger i samfunnet. Etter åpningsfesten i september trodde vel de fleste at koronaen var bak oss. 

Alle våre tre lag har fått spille kamper som normalt i høst. Ved inngangen til denne sesongen hadde klubbens tre lag følgende målsetninger: A – laget skulle vinne 1. divisjon, Gjerpen 2 skulle holde plassen i 2. divisjon og J20 skulle kvalifisere seg for Lerøy – spill. Det siste målet var mest hårete, men J20 klarte målsetningen – Gratulerer! Gjerpen 2 har i skrivende stund seks poeng og ligger tredje sist på tabellen. Resultatene varier med hvor mange A – lags spillere vi kan forsterke laget med før hver kamp i 2. divisjon. Personlig er jeg optimistisk på å nå målsetningen til Gjerpen 2. Plassen i 2 divisjon er helt sentral av hensyn til klubbens talent – utvikling. A – lagets kamper i 1. divisjon har gått mer eller mindre som planlagt og klubben leder i skrivende stund 1. divisjon på målforskjell. 

Imidlertid endret «regjeringen for folk flest» spillereglene denne uka og innførte en enda strengere definisjon av hva som er toppidrettsutøvere av hensyn til smittevernreglene enn den forrige regjeringen. Dette antallet ble redusert fra 3.000 til 1.000. Det har rammet klubben hardt og alle våre kamper fremover er satt på vent. Spillerne får ikke trene sammen innendørs en gang, eneste unntaket er vårt J20 – lag som fortsatt kan trene innendørs.  

Klubben gikk inn i 2021 med negativ bokført egenkapital på i overkant av NOK 300.000 og befinner seg fortsatt i rød gruppe innenfor regelverket til NHF. Dette har begrenset handlefriheten til klubben  i 2021 og vil gjøre det fremover inntil egenkapitalen er positiv igjen. Klubbens drift overvåkes nøye av NHF og det skaper betydelig administrativt mer – arbeid. Prognosen tilsier et overskudd i 2021, men stor kampaktivitet og lite publikum har gitt oss et kostnadsproblem i høst pga høyt aktivitetsnivået. Undertegnede er likevel optimist.

2021 har blitt benyttet til å stabilisere klubbdriften. Uten den betydelige støtten fra samarbeidspartnerne og sponsorene hadde ikke dette vært mulig. Rent administrativt har klubben gjort store fremskritt i året som har gått. Vår sportslige ledelse består av et kompetent team med mye utfyllende kompetanse herunder fysisk trener, fysioterapeut og klubb – lege. Klubben har vært spart for alvorlige skader i 2021 og de spillerne som har slitt med langvarige alvorlige skader er i ferd med å komme tilbake. I mine øyne har arbeidet med fokus på skadeforebyggende tiltak gitt positive resultater. 

Styret har i høst spesielt arbeidet med to arbeidsoppgaver, å signere eksisterende og tegne nye sponsorater og videreutvikle rekrutteringsarbeidet de neste sesongene, herunder samarbeidet med Gjerpen IF. 

Rent sportslig har alt gått på skinner i høst, både hjemme og borte, frem til kampen mot Haslum i forrige uke. Det gjør litt vondt å si det, men vi tapte der og da for et bedre lag. 

Spillerstallen og særlig kapteinsteamet har stått frem i media som en positiv gruppe og på den måten bidratt i å gjenoppbygge klubben. De har trent hardt og mye og laget har tatt steg i riktig retning. Måten de fem nye spillerne er blitt inkludert på i spillergruppa er imponerende. 

Som tidligere nevnt er klubbens målsetning å komme tilbake til Rema 1000 – serien igjen ved å vinne 1. divisjon og dermed rykke opp. I skrivende stund er det ingen grunn til å endre den målsetningen. 

Undertegnede er en sterk tilhenger av ekstern evaluering, kanskje fordi han har arbeidet i børsnoterte selskaper i hele sitt liv. Her blir man evaluert hver dag. Klubben håper å inngå avtale med ekstern kompetanse denne uka for å evaluere spillerstallen og måten klubben trener på. Dette gjøres for å kvalitetssikre eventuelle justeringer foran vårsesongen og å begynne planleggingen for neste sesong. En grunnleggende forutsetning for denne evalueringen er langsiktighet, kontinuitet og å bygge sten på sten. 

Bidraget fra våre samarbeidspartnere kan ikke undervurderes. Uten dere hadde ikke de sportslige forutsetningene for klubben vært tilstede. Sponsormarkedet er vanskelig og undertegnede forstår at mange bedrifter er tilbakeholdne med å støtte et idrettslag under pandemien. Gjerpen HK Skien aksepterer et nei , men dere skal vite at et sponsorat, som Gjerpenpatriot på kr. 25.000, betyr uendelig mye for klubben. 

Avslutningsvis vil undertegnede få ønske sponsorer, frivillige, spillere og trenere en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Det viktigste utover i 2022 blir at myndighetene får kontroll på pandemien slik at sesongen 2021/2022 kan avsluttes på en tilnærmet normal måte!

Skien, 15.12.21

Christen Knudsen
(Styreleder)