Lokalt støtter lokalt

Gjerpen HK Skien fikk to positive nyheter denne uken. I det nye landemerket i Grenland, Powerhouse Telemark, ble det presentert to nye videreføringer av sponsoravtaler med R8 og Elektro 4, med henholdsvis Emil Eriksrød og Andreas Sterner. Powerhouse Telemark var et passende sted for offentliggjøring av det nye samarbeidet. Dette bygget symboliserer at lokale aktører sammen kan få til store ting i Grenland. Elektro 4 har vært en viktig aktør for R8 i byggingen av «den grønne diamant» som bygget blir kalt. I samarbeid har de stått for all elektroinstallasjon, og samarbeidet mellom de lokale aktørene har gitt et fantastisk bygg.

F.v. Andreas Sterner, Emil Eriksrød og Christen Knudsen

Sponsoravtalene med R8 og Elektro 4 blir videreført fra forrige sesong og er to sentrale sponsorater for den lokale toppidrettsklubben.

De fremmøtte i Powerhouse Telemark fikk presentert at Gjerpen HK Skien i perioden 01.01 – 30.09.20 har et overskudd på NOK 709.340 mot et budsjettert overskudd hittil i 2020 på NOK 389.209. Det var en godt fornøyd styreleder som la frem den nye rapporten for de fremmøtte.

Strålende fornøyd med fornyet kontrakt

Emil Eriksrød, CEO i R8, hadde følgende å si til det nye samarbeidet med Gjerpen HK Skien;

«R8 har vært med Gjerpen i flere år allerede. Jeg er jo selv fra Gjerpen og R8 som en lokal aktør ønsker å støtte opp under den lokale toppidretten i Grenland og da er Gjerpen en naturlig samarbeidspartner».

De lokale står bak de lokale

Både R8 og Elektro 4 er store lokale aktører i Grenland. Elektro 4 som er en av Grenlands største elektroinstallatør har en lang og stolt historie, og ser viktigheten av at de lokale støtter opp under den lokale toppidretten.

«Lokale aktører støtter lokalt. Det er viktig for både oss, og Gjerpen. Gjerpen har en stor synlighet i Grenland og det kan gagne både Gjerpen og oss i Elektro 4».

Begge representantene fra R8 og Elektro 4 har sett på hvilken jobb som har blitt gjort i Gjerpen det siste halvannet året. Både Elektro 4 og R8 fremhever at det nå virker som klubb er på rett vei mot en mer solid grunnmur for å stabilisere seg som en aktør innen norsk topphåndball. 


«Vi har sett at det har kommet inn nye personer i Gjerpen-systemet og det virker nå som at klubben er mer solid. De viser til oss at klubben nå ønsker å danne seg til å bli en stabil håndballklubb i det øverste siktet i norsk topphåndball, og da er det godt å vite at fremtiden ser lys ut», er både Elektro 4 og R8 enige om.

«Det er viktig at Gjerpen som en lokal toppidrettsklubb består og at den kompetansen som de besitter utvikles og brukes i Grenland. Vi ønsker å identifisere oss med en slik klubb som Gjerpen fremstår som til per dags dato», poengterer Andreas Sterner.

Bidrar i det lokale og henrykt over støtten

At Gjerpen nå har stabilisert sin daglige drift kan bety mer for håndballen i Grenland. Gjerpen ønsker å være en bidragsyter til den lokale håndballen i omegn og ser nå ut mot andre lokale klubber som kan dra nytte av deres kompetanse. Gjerpen, som Grenlands høyest rangerte håndballklubb, er også avhengige av at de lokale breddeklubbene utvikler lokale talenter. Gjerpen har ett stort fokus på lokale talenter og ønsker nå i en større grad å bistå andre klubber med dette arbeidet.

«Jeg håper nå at Gjerpen fortsetter å bygge stabilitet i alle ledd i klubben. På den måten kan de fokusere på de lokale talentene i omegn og jobbe for at de skal få ett trygt miljø», utalte Emil Eriksrød.

For Gjerpen sin del ønsker de nå å kunne gi tilbake til de lokale aktørene og gjør sitt for at publikum og andre fortsetter å bruke klubbens lokale samarbeidspartnere. Som resten av Grenland er Gjerpen avhengige av de lokale.

Det var en meget fornøyd styreleder i Gjerpen HK Skien som signerte de nye sponsorkontraktene med R8 og Elektro 4.

«Dette betyr flere ting, som blant annet at det er med på å trygge økonomien til Gjerpen HK Skien. Dette er første byggestein til å få klubben vår til å bli en stabil toppidrettsklubb i Rema 1000-ligaen innen 2-3 år», svarte styreleder Christen Knudsen når han ble spurt om sine tanker rundt sponsoravtalene.

«Det å vite at to store lokale aktører som R8 og Elektro ønsker å være med på vårt prosjekt er fantastisk. Det er godt å vite at Gjerpen blir støttet av disse to», var siste kommentar fra styrelederen.