Skien Boligbyggelag forlenger med Gjerpen HK Skien

Gjerpen HK Skien har skrevet under en ny samarbeidsavtale med Skien Boligbyggelag, en av områdets største leverandører innenfor eiendomsforvaltning og boligutvikling.

Skien Boligbyggelag, som ble stiftet i 1946, er en kommersiell aktør. De er samvirkeorganisert og det er ingen investorer eller eiere som tar ut overskudd. Alt økonomisk overskudd går tilbake til virksomhetens formål – nemlig å skape gode bomiljø for våre medlemmer.

Skien Boligbyggelag bygger boliger, forvalter og drifter eiendommene de bygger. Deres hovedformål er å skaffe boliger for medlemmene, og de jobber derfor aktivt med prosjektutvikling og er utbygger på mange små og store boligprosjekter.

Vi i Gjerpen HK Skien er veldig glade for å ha Skien Boligbyggelag med på laget som Gjerpenpatriot. Dersom du vil lese mer kan du gå inn på deres nettside skien.bbl.no.