En takk til Skien kommune

Gjerpen HK Skien har siden 2018 hatt to ansvarlige lån på til sammen kr. 775.000. Ett av disse lånene er gitt av Skien kommune. De ansvarlige lånene har blitt regnet som en del av klubbens egenkapital og er underlagt regelverket til Norges Håndballforbund om ansvarlige lån. Uten disse to lånene hadde det ikke vært mulig å drive klubben gjennom de vanskelige årene 2018 og 2019 som følge av manglende egenkapital og klubben hadde med stor sannsynlighet måttet begjære oppbud uten disse lånene.

Etter en lengre prosess vedtok bystyret i Skien i går kveld å ettergi kr. 162.500 av det ansvarlige lånet mot at Gjerpen HK Skien tilbakebetaler kr. 25.000. Klubben ønsker å takke bystyret for dette bidraget til å sikre klubben økonomisk i en periode da sponsormarkedet er svært krevende i etterkant av koronapandemien og midt under strømkrisen som påvirker mange lokale bedrifter negativt. 

Gjerpen HK Skien benytter også anledningen til å ønske alle en god sommer og vel møtt til en spennende 2022/2023 – sesong.