Årsmøte 2021

Årsmøtet til Gjerpen HK Skien har blitt utsatt til onsdag 9. juni kl. 1800 på og avholdes digitalt. For invitasjon kan du kontakte oss på leder@gjerpenhandball.no.

Opprinnelig innkalling finner du nedenfor her (oppdatert).

Gjerpen HK Skien innkaller til årsmøte tirsdag 08. Juni 2021 klokken 1800. Årsmøte vil finne sted i lokalene til Gjerpen HK Skien, Gjerpenhuset. Adressen til Gjerpenhuset er Grinivegen 11, 3721 Skien.

For påmelding til årsmøtet skal det sendes mail til leder@gjerpenhandball.no! Dette er for å opprettholde smittevernreglene som gjelder til pr. dags dato. Det vil også være mulig å følge årsmøtet digitalt.

Årsmøtet er Gjerpen HK Skien sitt høyeste myndighet og vi oppfordrer alle våres medlemmer til å delta på årsmøtet.

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre og de komiteer/utvalg som er gitt forslagsrett i loven til Gjerpen HK Skien. Medlemmer defineres som; «Alle som har vært medlem av Gjerpen HK Skien i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett«.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre senest to uker før årsmøtet. Forslagene skal sendes til leder@gjerpenhandball.no innen 6 dager før årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene fortløpende før årsmøtet.