Anne Torun Berge og Sølve Borge, æresmedlemmer Gjerpen håndball

FORTJENT HEDER

De teller ikke timer, de bare står på for klubben i hjertet sitt. Ildsjelene Anne Torunn Berge og Sølve Borge ble tildelt klubbens høyeste utmerkelse på Gjerpen Håndball sitt årsmøte.

De har begge blitt tildelt æresmedlemskap for en høyst ekstraordinær innsats gjennom mange år. Gjerpen Håndball er svært takknemlig for det store engasjementet og alle dugnadstimene de har lagt ned for klubben.

Skulle deres nedlagte timer for Gjerpen Håndball blitt omgjort til kroner og øre, hadde vi kommet opp i et syvsifret beløp.